ZŠ Halenkov - skolska-rada

Školská rada

Zřízena na základě Zřizovací listiny od 26. 10. 2005. Pracuje v počtu šesti členů. Složení školské rady k 2. 6. 2021.

za zřizovatele za pedagogické pracovníky za rodiče
Bc. Lukáš Kocurek Mgr. Jana Kozoková Mgr. Irena Šťastná
p. Petr Pončík p. Bohdana Černotová Bc. Pavla Kroupová