ZŠ Halenkov - organizace-skolniho-roku

Organizace školního roku

Základní škola Halenkov,okres Vsetín

Vzdělávání ve školním roce 2022/ 2023 probíhá podle učebního plánu a učebních osnov vzdělávacího programu:

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. ročník RVP ZV-ŠVP Základní školy Halenkov, okres Vsetín.

Termíny pedagogických rad a třídních schůzek

Období Pedagogická rada Třídní schůzka Čas
1. čtvrtletí 22. 11. 2022 22. 11. 2022 15:15 - 17:00
1. pololetí 24. 1. 2023 dle zájmu  
3. čtvrtletí 18. 4. 2023 18. 4. 2023 15:15 - 17:00
2. pololetí 20. 6. 2023 dle zájmu  

 

Termíny prázdnin ve školním roce 2022/ 2023

Vyučování ve školním roce 2022/ 2023 začíná: 1.9. 2022

Podzimní prázdniny: 26. - 27. 10. 2022
Vyučování začíná: 31. 10. 2022

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023
Vyučování začíná: 3. 1. 2022

I. pololetí bude ukončeno: 31. 1. 2023
Pololetní prázdniny: 3. 2. 2023

Jarní prázdniny: 13. 2. - 19. 2. 2023
Vyučování začíná: 20. 2. 2023

Velikonoční prázdniny: 6. 4. 2023 (7. 4. státní svátek)
Vyučování začíná: 11. 4. 2023

II. pololetí bude ukončeno: 30. 6. 2023
Hlavní prázdniny: 1. 7. - 3. 9. 2023

Vyučování ve školním roce 2023/ 2024 začne: 4. 9. 2023