ZŠ Halenkov - organizace-skolniho-roku

Organizace školního roku

Základní škola Halenkov,okres Vsetín

Vzdělávání ve školním roce 2023/ 2024 probíhá podle učebního plánu a učebních osnov vzdělávacího programu:

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. ročník RVP ZV-ŠVP Základní školy Halenkov, okres Vsetín.

Termíny pedagogických rad a třídních schůzek

Období Pedagogická rada Třídní schůzka Čas
1. čtvrtletí 21. 11. 2023 21. 11. 2023 15:15
1. pololetí 25. 1. 2024 dle zájmu  
3. čtvrtletí 18. 4. 2024 18. 4. 2024 15:15
2. pololetí 18. 6. 2024 dle zájmu  

 

Termíny prázdnin ve školním roce 2023/ 2024

Vyučování ve školním roce 2023/ 2024 začíná: 4.9. 2023

Podzimní prázdniny: 26. - 27. 10. 2023
Vyučování začíná: 30. 10. 2023

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2023 - 2. 1. 2024
Vyučování začíná: 3. 1. 2024

I. pololetí bude ukončeno: 31. 1. 2024
Pololetní prázdniny: 2. 2. 2024

Jarní prázdniny: 19. 2. - 25. 2. 2024
Vyučování začíná: 26. 2. 2024

Velikonoční prázdniny: 28. 3. 2024 (29. 3. státní svátek)
Vyučování začíná: 2. 4. 2024

II. pololetí bude ukončeno: 28. 6. 2024
Hlavní prázdniny: 29. 6. - 1. 9. 2024

Vyučování ve školním roce 2024/ 2025 začne: 2. 9. 2024