ZŠ Halenkov - organizace-skolniho-roku

Organizace školního roku

Základní škola Halenkov,okres Vsetín

Vzdělávání ve školním roce 2021/ 2022 probíhá podle učebního plánu a učebních osnov vzdělávacího programu:

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. ročník RVP ZV-ŠVP Základní školy Halenkov, okres Vsetín.

Termíny pedagogických rad a třídních schůzek

Období Pedagogická rada Třídní schůzka Čas
1. čtvrtletí 23. 11. 2021 23. 11. 2021 15:15 - 17:00
1. pololetí 20. 1. 2022 Dle zájmu -
3. čtvrtletí 21. 4. 2022 21. 4. 2022 15:15 - 17:00
2. pololetí 23. 6. 2022 Dle zájmu -

 

Termíny prázdnin ve školním roce 2021/ 2022

Vyučování ve školním roce 2021/ 2022 začíná: 1.9. 2021

Podzimní prázdniny: 27. 10. - 29. 10. 2021
Vyučování začíná:1. 11. 2021

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2021 - 2. 1. 2022
Vyučování začíná: 3. 1. 2022

I. pololetí bude ukončeno: 31. 1. 2022
Pololetní prázdniny: 4. 2. 2022

Jarní prázdniny: 7.2. - 13. 2. 2022
Vyučování začíná: 14. 2. 2022

Velikonoční prázdniny: 14. 4. 2022 (15.4. státní svátek)
Vyučování začíná: 19. 4. 2022

II. pololetí bude ukončeno: 30. 6. 2022
Hlavní prázdniny: 1. 7. - 31.8. 2022

Vyučování ve školním roce 2022/ 2023 začne: 1. 9. 2022